No. 9 Ohio State tops Michigan, 66-55


Post navigation