OH Lottery
CLEVELAND (AP) _ These Ohio lotteries were drawn Tuesday:Estimated jackpot: $84 million6-8-9

(six, eight, nine)0-3-4-9

(zero, three, four, nine)0-4-4-4-6

(zero, four, four, four, six)Estimated jackpot: $154 million

RECOMMENDED FOR YOU