Ohio State football: Lineman follows Simon’s example